LV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 26 lipca 2018 roku


Porządek obrad :


1. Otwarcie obrad

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok;

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty