W sprawie:
powołania Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie

Data uchwały:
2019-01-24

Numer uchwały:
IV-8/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia