W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2019

Data uchwały:
2019-02-20

Numer uchwały:
V-16/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego