W sprawie:
nadania Szkole Podstawowej w Czarnej imienia

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VI-22/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku