W sprawie:
wyrażenia zgody na przekazanie środków trwałych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spólka z o.o. w Wołominie, ul. Graniczna 1

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VI-24/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia