W sprawie:
miejscoiwego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VI-28/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego