W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w Wołominie miedzy ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VI-29/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia