W sprawie:
uchylenia uchwały Nr VI-20/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 roku

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
VII-46/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia