W sprawie:
przejęcia w 2019 r. przez Gminę Wołomin niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
VII-47/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia