W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXVIII-56/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
VII-48/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia