W sprawie:
zmiany uchwały Nr XI-107/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
VII-49/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia