W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2019-2034

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
VII-50/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia