W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w związku z wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
VII-53/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego