Przewodniczący Zarządu Osiedla :

RAFAŁ  GWARA

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla :

MARTA  WIKIEŁ

 

Członekowie Zarządu Osiedla :

      RAFAŁ  GWARA       

MARTA  WIKIEŁ

JOANNA  ŻERO