1.  JANUSZ CYMERMAN

2. MARIAN  BUDEK

3. TOMASZ  KOWALCZYK

4. ANIELA ŁUCZYK

5. EWA REMISZEWSKA