W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie za 2018 rok.

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
VIII-66/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia