W sprawie:
wyrażenia zgody na najem lokalu uzytkowego

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
VIII-74/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia