Zgodnie z wymaganiami znowelizowanej Ustawy o samorządzie gminnym przedstawiamy Raport o Stanie Gminy Wołomin za 2018 rok. Dokument został przekazany Radzie Miejskiej w Wołominie 31 maja 2019 roku.