W sprawie:
odwołania Skarbnika Gminy Wołomin

Data uchwały:
2019-06-24

Numer uchwały:
IX-88/2019

Podjęta przez:
radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia