W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych w Wołominie stanowiących własność Gminy Wołomin

Data uchwały:
2019-07-23

Numer uchwały:
X-93/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia