W sprawie:
wyrażenia zgody na najem nieruchomości

Data uchwały:
2019-07-23

Numer uchwały:
X-95/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia