W sprawie:
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołomin

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-103/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia