W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wolominie

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-104/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dnim podjęcia