W sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr LVII-141/2018 z dnia 5 września 2018 r.

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-119/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego