W sprawie:
zbycia nieruchomości

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-121/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia