W sprawie:
przyjęcia do realizacji projektu pt. "OPS Skuteczny"

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-123/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia