W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "O! Tworzymy twoją przyszłość"

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-124/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia