W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wołomina

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-126/2019

Podjęta przez:
Rafdę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia