W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagościńcu

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-129/2019

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia