W sprawie:
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-130/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia