W sprawie:
wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-133/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia