W sprawie:
zmiany uchwały Nr XII-115/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-76/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2019-10-24

Numer uchwały:
XIII-138/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia