W sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Data uchwały:
2019-10-24

Numer uchwały:
XIII-145/2019

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia