W sprawie:
zaopiniowania projektu zmian w aglomeracji Wołomin

Data uchwały:
2019-10-24

Numer uchwały:
XIII-150/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia