W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagościńcu

Data uchwały:
2019-11-07

Numer uchwały:
XIV-152/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia