W sprawie:
uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania skargi

Data uchwały:
2019-11-07

Numer uchwały:
XIV-157/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia