W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Data uchwały:
2019-11-07

Numer uchwały:
XIV-160/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia