W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2018-2034

Data uchwały:
2019-11-07

Numer uchwały:
XIV-168/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia