W sprawie:
przystąpienia do opracowania „Planu Adaptacji Gminy Wołomin do zmian klimatu”

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
XV-173/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia