W sprawie:
sprawie miejscowego planu zagosodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych- część A

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
XV-174/2019

Podjęta przez:
Rade miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego