W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
XV-177/2019

Podjęta przez:
Rade Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020r., podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego