W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
XV-179/2019

Podjęta przez:
Rade Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego