W sprawie:
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołomin na lata 2019-2020 w perspektywie lat 2018-2024

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
XV-187/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia