W sprawie:
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołominie

Data uchwały:
2019-12-17

Numer uchwały:
XVI-197/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia