W sprawie:
uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi

Data uchwały:
2019-12-17

Numer uchwały:
XVI-198/2019

Podjęta przez:
Rade Miejskiej w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia