W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wołomina

Data uchwały:
2019-12-17

Numer uchwały:
XVI-200/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia