W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2020 rok

Data uchwały:
2020-01-23

Numer uchwały:
XVII-4/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia