W sprawie:
nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Wołominie

Data uchwały:
2020-01-23

Numer uchwały:
XVII-7/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego