W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XX-30/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podję cia, podlega publikadcji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego