W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Data uchwały:
2020-07-27

Numer uchwały:
XXII-106/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia